Príloha č. 7.11Výpis z LHP

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
28A  8,5941,011228LOU
Dreviny:
BO95%      
JL5%      
PopisKultúra a odrastená kultúra na ploche po ťažbe z r.1994, jl prevažne v strede na zamokrených miestach. PD bo - 0357, PD jl - 2351. Zvlnená rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
28B  1,74600,812279OL
Dreviny:
BO20%JL60%    
BR20%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina, slabého vzrastu i kvality, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, na silne podmáčanom stanovišti. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
28C  0,501100,811228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, priemerného vzrastu i kvality, nerovnomerne zapojená. Vtr.: db. EXP.: JV Sklon: 5 - 30 %
PredpisObnoviť maloplošným holorubom. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
28D  11,911000,611230LOU
Dreviny:
BO81%      
DB19%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, slabšieho vzrastu, s jednotlivo primiešaným db, v SV časti riedka, v Z časti hustejšia. Po ploche zmladenie bo po štádium húštiny. Vtr.: br. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Zvlnená rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom JV časť na 230 m od JV okraja. Po zaistení priradiť ďaľšiu plochu na ďaľších 200 m po JZ hranici. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100. OD: 15 rokov.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
29A  0,57600,912279OL
Dreviny:
BO30%JL40%    
BR30%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná na podmáčanom stanovišti, miestami redšia. Sklon: rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
29B  1,1200,011228LOU
Dreviny:
BR0%~HO100%    
DB0%      
PopisHolina na ploche po ťažbe z r. 1999, na ploche niekoľko asi 110 r. db a br. EXP.: JV, V, JZ Sklon: 5 - 25 %
PredpisZalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
29C  3,211100,912279OL
Dreviny:
BO30%      
JL70%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná a hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, pomerne kvalitná na trvale zamokrenej neprístupnej pôde. Jl v korunách miestami presýcha. Vtr.: br. Sklon: rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
29D  1,75650,911228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká kmeňovina, priemerného vzrastu i kvality (15 - 21 m), miestami redšia, v SZ rohu skupina br a jl. Vo V časti skupina asi 12 r. bo na ploche po požiari. Zvlnená rovina.
PredpisPrebierka (5% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
29E  0,58260,811228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďkovina, lepšieho vzrastu, okrajmi redšia, nižšia, v minulosti lúpaná. Zvlnená rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
30A  3,30121,011228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove diferencovaná (1 - 4 m) mladina na ploche po požiari, poškodená lúpaním. Vtr.: br, jl. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
30B  20,87650,911230LOU
Dreviny:
BO70%DB0%    
BR15%JL15%    
PopisVšestranne diferencovaná (16 - 27 m) stredná kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, v J a najmä JV časti celkove redšia až preriedla. Po ploche jednotlivo asi 130 r. db. Vtr.: db. V podraste pomiestne kroviny. Zásoba zisťovaná priemerkovaním. Zvlnená rovina.
PredpisZ hospodárskej nutnosti obnoviť veľkoplošným holorubom V časť po cestu. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100. Na ostatnej ploche prebierka (bo 3, jl, br 10% hmoty). DC: bo 80, br, jl 10.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
30C  0,491300,612130LOU
Dreviny:
BO40%DB20%    
BR40%      
PopisMálo kvalitná, výškove a hrúbkove diferencovaná stredná až veľmi hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, s uvoľneným zápojom. V podraste kroviny. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
30G  0,9311,011328LOU
Dreviny:
BO0%      
DB0%      
PopisKultúra na ploche po ťažbe z r.1998, zaburinená, v JZ rohu niekoľko asi 120 r. db a bo. PD bo - 0357. Rovina.
PredpisChrániť pred zverou a burinou.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
32A  2,85750,811328HL
Dreviny:
BO97%      
DB3%      
PopisKvalitná, prevažne stredná kmeňovina, nerovnomerne zapojená. Db primiešaný hlavne v SV staršej časti. V podraste černičie a kry. Vtr.: jl, br, js. Rovina
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
32B  3,83751,012479HL
Dreviny:
BO3%DB6%    
BR6%JL85%    
PopisKvalitná, všestranne diferencovaná, stredná kmeňovina na zamokrenej pôde, s výskytom medzier. V podraste krovie. Zásoba zistená relaskopovaním. Vtr.: bo, js. Rovina
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
32F  0,53450,811228HL
Dreviny:
BO90%      
BR10%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká kmeňovina, čiastočne na zamokrenej pôde, s výskytom podúrovňového materiálu, v podraste krušina, jl. Rovina.
PredpisPrebierka (bo 6, br 12% hmoty). DC: bo 90, br 10.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
32H  5,09450,712179HL
Dreviny:
BO10%JL75%    
BR15%      
PopisVšestranne diferencovaná žrďovina a tenká kmeňovina, z výmladkov a zo zmladenia, na zamokrenej pôde medzernatá, vo V a SV časti hustejšia, Z časť mladšia, nižšia, v podraste burina, krovie. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
33A  6,13900,812432HL
Dreviny:
BO5%DB70%    
BR5%JL20%    
PopisKvalitná, všestranne diferencovaná, stredná kmeňovina na čiastočne zamokrenom stanovišti, jednotlivo až skupinovite zmiešaná vo V 1/2 rovnomernejšie zapojená. Z časť staršia. Vtr.: hb, os, sm, dg, ag, js. Rovina
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
33D  1,50600,812432HL
Dreviny:
BR10%JL20%    
DB70%      
PopisStredná kmeňovina z výsadby a z výmladkov, na zamokrenom stanovišti, všestranne silne diferencovaná, jednotlivo až skupinkovite zmiešaná, db starší, jl hlavne v Z okraji, br vo V časti, v podraste krovie, burina. Vtr.: bo. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
33E  3,721200,912479HL
Dreviny:
BO25%JL55%    
DB20%      
PopisVšestranne diferencovaná, prevažne stredná kmeňovina, dobrého vzrastu, nerovnomerne zapojená, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, db hlavne vo V časti, bo v Z časti, v podraste krovie, burina, v JV okraji skupinka cca 50 r. jl. Vtr.: ag, hb, sm. Rovina.
PredpisObnoviť maloplošným holorubom na pruhu 30 m širokom od J okraja. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: jl 100. OD: 20 rokov.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
33F  1,46400,912474HL
Dreviny:
BR80%JL20%    
DB0%      
PopisŽrďovina na čiastočne zamokrenom stanovišti, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl hlavne v SV časti, po ploche výskyt krovia, lieska, miestami staré db do 80 r. Vtr.: bo. Rovina.
PredpisPrebierka (16% hmoty). DC: br 80, jl 20.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
33G  3,26550,911328HL
Dreviny:
BO100%      
PopisŽrďovina a tenká kmeňovina na dune, hrúbkove a výškove diferencovaná, s výskytom slabších, podúrovňových jedincov. Vtr.: db, br, ag. Exp.: JZ, SV Sklon: duna.
PredpisPrebierka (6 % hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
33H  2,39250,912430HL
Dreviny:
BO80%JL10%    
BR10%      
PopisŽrďkovina a žrďovina, z výsadby, s množstvom podúrovňového materiálu, miestami prelámaná, hlavne V okrajom, jl, br viac v J časti, bo poškodzovaná zverou. Rovina.
PredpisPrerezávka. DC: bo 90, br, jl 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
33I  0,29400,912479HL
Dreviny:
BR10%      
JL90%      
PopisŽrďovina z výsadby, na čiastočne zamokrenom stanovišti, dobrého vzrastu, br prevláda v JZ časti, v podraste krovie. Vtr.: bo. Rovina.
PredpisPrebierka (13% hmoty). DC: jl 90, br 10.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
33J  4,59850,912479HL
Dreviny:
BR10%JL85%    
DB5%      
PopisPrevažne stredná kmeňovina, na zamokrenom stanovišti, jl výmladková v skupinách, br málo tvárna, v podraste krušina, burina. Vtr.: bo. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
33K  4,051400,812430HL
Dreviny:
BO55%JL5%    
DB40%      
PopisKvalitná, prestárla hrubá a veľmi hrubá kmeňovina, medzernatá. Db jednotlivo a v skupinách, hlavne v JV časti. V podraste krovie. S časť na zamokrenej pôde. Vtr.: js Rovina
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34D  1,19900,912479HL
Dreviny:
BO20%JL65%    
DB15%      
PopisStredná kmeňovina na zamokrenom stanovišti, jl výmladková, bo, db z výsadby, mladší db miestami v podúrovni, bo košatá, chradne, miestami skupiny podrastu krovia, černičia. Vtr.: js, ts, hb. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34E  4,33200,912430HL
Dreviny:
BO80%JL15%    
BR5%      
PopisŽrďkovina a žrďovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, výškove a hrúbkove diferencovaná, zavetvená, jl na vlhkejších miestach, v minulosti poškodzovaná zverou. Vtr.: ts. Rovina.
PredpisPrerezávka. DC: bo 85, jl 15, br +

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34H  1,751250,812432HL
Dreviny:
BO2%JL6%    
DB90%JS2%    
PopisKvalitná, všestranne diferencovaná hrubá až veľmi hrubá kmeňovina s jednotlivo primiešanými jl, bo, js. Jl viac v J časti. Výskyt starého db asi 140 roč. Miestami krovie. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34I  1,94900,812430HL
Dreviny:
BO45%JL5%    
DB10%JS40%    
PopisVšestranne diferencovaná stredná kmeňovina, nerovnomerne zapojená, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, js v S časti, bo hlavne v J, JV časti, v podraste burina, černičie, krovie. Vtr.: br, lp. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34J  0,54400,912479HL
Dreviny:
BR20%      
JL80%      
PopisŽrďovina a tenká kmeňovina, na zamokrenom stanovišti, br jednotlivo a hlúčkovite primiešaná, v podraste černičie, krovie. Rovina.
PredpisPrebierka (13% hmoty). DC: jl 80, br 20.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34K  0,59301,012428HL
Dreviny:
BO100%      
PopisŽrďkovina a žrďovina, z výsadby, takmer plne zapojená, zavetvená, dobrého vzrastu, v minulosti poškodzovaná zverou. Rovina.
PredpisPrebierka 2x (18% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34L  2,05450,812274OL
Dreviny:
BO5%JL30%    
BR65%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká kmeňovina na zamokrenej pôde, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl z výmladkov. Bo v J časti. Vtr.: db, js. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34M  1,70700,712432HL
Dreviny:
BO5%JL10%    
DB85%      
PopisVšestranne diferencovaná, prevažne stredná kmeňovina, miestami na zamokrenej pôde, medzernatá, s potláčanými jedincami. Vtr.: js, lp, hb, br. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34N  0,79200,912279OL
Dreviny:
BO20%JL60%    
BR20%      
PopisVýškove diferencovaná žrďkovina a žrďovina z výsadby i zmladenia, jednotlivo až skupinkovite zmiešaná, bo v S časti. Rovina.
PredpisPrerezávka. DC: jl 60, bo 30, br 10.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34O  0,961050,812279OL
Dreviny:
BO25%      
JL75%      
PopisStredná a hrubá kmeňovina, na zamokrenej pôde, jl z výmladkov, miestami v trsoch, bo viac od Z presýcha, v podraste krovie. Vtr.: br. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
34P  3,14300,812479HL
Dreviny:
JL100%      
PopisŽrďkovina a žrďovina, čiastočne na zamokrenom stanovišti, z výmladkov i výsadby, medzernatá, v podraste miestami krovie, ochranného rázu. Rovina.
PredpisPrebierka (14% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
35A  3,80650,812279OL
Dreviny:
BO6%DB22%    
BR9%JL63%    
PopisVšestranne diferencovaná stredná až veľmi hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, pomerne vo V časti menej kvalitná, miestami redšia, bo viac v Z časti. V podraste kroviny. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
35B  8,41951,012279OL
Dreviny:
BO3%JL80%    
BR17%      
PopisVšestranne diferencovaná stredná kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl prevažne z výmladkov. Vtr.: vr, ts, db, js, v podraste kroviny. Porast na podmáčanom stanovišti. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
35C  0,72400,912479HL
Dreviny:
JL100%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká kmeňovina, prevažne z výmladkov, miestami redšia, na zamokrenom stanovišti. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
35D  2,311150,812431HL
Dreviny:
DB89%JS6%    
JL5%      
PopisKvalitná všestranne diferencovaná hrubá a veľmi hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná. Js viac v Z časti. V podraste krovie a zmladenie js. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Vtr.: jh. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
35E  2,21210,911330HL
Dreviny:
BO60%JL35%    
BR5%      
PopisVšestranne diferencovaná žrďkovina so žrďovinou, dobrého vzrastu, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl a br vo V a Z časti. Rovina.
PredpisPrerezávka. DC: bo 60, jl 35, br 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
35F  1,74130,911330HL
Dreviny:
BO70%JL25%    
BR5%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná mladina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, dobrého vzrastu, jl prevažne v SV a V časti. V podúrovni potláčaný zhrýzaný db. Vtr.: db. Rovina.
PredpisPrerezávka 2x. DC: bo 70, jl 25, br 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
35G  3,52261,011328HL
Dreviny:
BO95%JL5%    
DB0%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina, veľmi dobrého vzrastu, prevažne skupinovite zmiešaná, jl v Z časti, v podraste 2 asi 150 r. db. Rovina.
PredpisV 1. 1/2 desaťročia prerezávka, v 2. prebierka (10% hmoty). DC: bo 95, jl 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
35H  0,98121,011330HL
Dreviny:
BO85%      
JL15%      
PopisVýškove diferencovaná mladina so žrďkovinou, dobrého vzrastu, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl viac v JV časti. Vtr.: db, ts, br. Rovina.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
35I  0,9420,711328HL
Dreviny:
BO100%      
PopisKultúra na ploche po neúspešnom zalesnení, s medzerou v J okraji. PD bo - 0357. Rovina.
PredpisVylepšiť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 70, jl 30.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36A  3,691100,412130HL
Dreviny:
BO45%DB12%SM1%  
BR1%JL41%    
PopisVšestranne diferencovaná tenká až veľmi hrubá kmeňovina, rozdielnej kvality, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, miestami najmä J a JV okrajom s uvoľneným zápojom. V podraste zmladenie br, jl, db po štádium žrďoviny, kroviny. Rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 80, jl 20.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36B  1,48161,012179HL
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďkovina z výsadby, miestami drobne medzernatá. Rovina.
PredpisPrerezávka

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36C  3,71230,912179HL
Dreviny:
BO25%JL50%    
BR25%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďkovina so žrďovinou, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, nerovnomerne zakmenená, bo dobrého vzrastu. Rovina.
PredpisPrerezávka. DC: jl 50, bo 30, br 20.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36D  3,22211,011330HL
Dreviny:
BO70%JL10%    
BR20%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďkovina, dobrého vzrastu, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl viac v S časti. Rovina.
PredpisPrerezávka 2x. DC: bo 80, jl 10, br 10.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36E  2,8721,011328HL
Dreviny:
BO100%      
PopisKultúra a odrastená kultúra na ploche po ťažbe z r.1997, čiastočne zaburinená. PD: bo 0357. Rovina.
PredpisChrániť pred zverou a burinou.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36F  4,87140,911379HL
Dreviny:
BO30%DB5%    
BR25%JL40%    
PopisVšestranne diferencovaná mladina so žrďkovinou, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, miestami drobne medzernatá. Bo viac v Z časti. Rovina.
PredpisPrerezávka. DC: jl, bo 40, br 15, db 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36G  2,681100,912130HL
Dreviny:
BO60%JL35%    
DB5%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká až hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, bo pomerne dobrej kvality, jl prevažne v trsoch. Vtr.: br, v podraste kroviny. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 80, jl 20.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36H  7,37221,011330HL
Dreviny:
BO85%      
BR15%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďkovina so žrďovinou, veľmi dobrého vzrastu (6 - 15 m), prevažne skupinovite zmiešaná, v minulosti lúpaná. Vtr.: jl. Rovina.
PredpisV 1. 1/2 desaťročia prerezávka, v 2. koncom decénia prebierka (10% hmoty). DC: bo 85, br 15.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36I  3,30171,011328HL
Dreviny:
BO95%      
JL5%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná mladina so žrďkovinou, veľmi dobrého vzrastu, jl v skupine v SV časti. Vtr.: br. Rovina.
PredpisPrerezávka 2x. DC: bo 95, jl 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36J  2,811150,311328HL
Dreviny:
BO95%      
DB5%      
PopisVšestranne diferencovaná stredná a hrubá kmeňovina, nerovnomerne zapojená, miestami s uvoľneným zápojom, db jednotlivo i hlúčkovite primiešaný. Vtr.: hb, br, v podraste kroviny. Rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
36K  2,0670,911330HL
Dreviny:
BO60%      
JL40%      
PopisVýškove diferencovaná odrastená kultúra s mladinou (0,5 - 4 m) jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl viac v S a SV časti, na zamokrenej pôde, tu aj následkom zamokrenia medzernatá. PD bo - 0357, PD jl - 2351. Rovina.
PredpisPrerezávka. OC: bo 60, jl 40.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
37A  19,011150,611328HL
Dreviny:
BO95%      
JL5%      
PopisKvalitná, všestranne diferencovaná stredná a hrubá kmeňovina, nepravidelne zapojená, miestami až medzernatá, v strede lepšieho vzrastu. Jl v 2 skupinách v SZ a V okraji. V podraste krovie. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom pruh v J okraji a v strede o šírke 95 m. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100. OD: 15 rokov.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
37B  4,44251,011328HL
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďkovina (5 - 10 m vysoká), na dune nižšia s väčšou medzerou v SV okraji. V minulosti lúpaná. Vtr.: br, jl. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
37C  2,731150,812179HL
Dreviny:
BO25%DB2%    
BR2%JL71%    
PopisKvalitná, výškove a hrúbkove diferencovaná stredná a hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná. Jl prevažne v trsoch. V podraste krovie a zmladenie jl. Zásoba zisťovaná relaskopom. Rovina
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom SV samostatnú časť spolu s porastom E000. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: jl 100. OD: 15 rokov.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
37D  1,78100,912179HL
Dreviny:
BO45%      
JL55%      
PopisVšestranne diferencovaná odrastená kultúra až žrďkovina (0,5 - 8 m) prevažne skupinovite zmiešaná, okrajmi miestami medzernatá, jl čiastočne z výmladkov. Vtr.: db, br. PD jl - 2351, PD bo - 0357. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
37E  6,281150,711328HL
Dreviny:
BO93%      
DB7%      
PopisVšestranne diferencovaná, kvalitná tenká až hrubá kmeňovina s uvoľneným zápojom, miestami až medzernatá s jednotlivo primiešaným db. V podraste krovie, zmladenie hb, db, br. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Vtr.: jl, br, jh. Rovina
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom JV 1/2. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: 100.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
38A  4,621150,611328HL
Dreviny:
BO96%DB2%    
BR2%      
PopisKvalitná stredná a hrubá kmeňovina, medzernatá, vo V časti redšia, nižšia. Stredná časť kvalitnejšia. Br hlavne SV okrajom. V poraste 20-30 roč. br, bo. Zásoba zistená relaskopovaním. Vtr.: jl. Exp: JZ, S Sklon: 5 - 50 %
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
38B  3,72951,012279OL
Dreviny:
BO10%JL76%    
BR14%      
PopisVšestranne diferencovaná prevažne hrubá kmeňovina, výmladkového pôvodu, na zamokrenej pôde, v J a JV časti nižšia, miestami mladšie skupiny, v podúrovni mladšie jedince a skupiny br, jl, výskyt krovia. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
38C  0,53400,812279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká kmeňovina z výsadby a z výmladkov, vo V časti mladšia, Z časť kvalitnejšia, v podraste výskyt krovia. Rovina.
PredpisPrebierka (13% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
38D  5,561001,012279OL
Dreviny:
BO6%JL87%    
BR7%      
PopisHrubá kmeňovina z výmladkov, na zamokrenej pôde, bo, br viac vo V časti, Z časť mladšia, v podraste krovie, výskyt papradia. Vtr.: db, sm, js, hb, jb. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Exp.: JV Sklon: 5 %
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
38E  6,281150,611330HL
Dreviny:
BO84%      
JL16%      
PopisKvalitná, všestranne diferencovaná stredná až veľmi hrubá kmeňovina, medzernatá, v strede najredšia. V medzerách krovie, mladšie br, db, jl. Zásoba zistená relaskopovaním. Exp: J Sklon: do 5%
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
38F  3,69281,012228HL
Dreviny:
BO100%      
PopisŽrďkovina a žrďovina z výsadby, v Z časti redšia, výskyt potláčaných jedincov, v minulosti lúpaná, v Z okraji 2 staré db. Vtr.: v SZ časti jl, br. Zvlnená rovina.
PredpisZačiatkom decénia prerezávka. Koncom decénia v mladších skupinách prerezávka (50% plochy), na ostatnej ploche prebierka (13% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
38G  2,72220,911328HL
Dreviny:
BO100%      
PopisVšestranne diferencovaná žrďkovina s nižšou Z časťou, okrajmi redšia, v minulosti poškodzovaná zverou. Vtr.: jl, br. Exp.: J Sklon: 5 %
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
38H  0,39220,812179HL
Dreviny:
BR10%      
JL90%      
PopisŽrďkovina a žrďovina na zamokrenom stanovišti, z výmladkov i výsadby, jednotlivo až skupinkovite zmiešaná, s výskytom medzier. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka. DC: jl 90, br 10.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
39D  4,14900,912279OL
Dreviny:
BO2%JL90%    
BR8%      
PopisVšestranne diferencovaná stredná kmeňovina, dobrého vzrastu, v korunách miestami netvárna, s jednotlivo primiešanou br, okrajmi niekoľko skupiniek asi 30 - 50 r., vo V okraji súvislejšia asi 15 r. skupina jl. Vtr.: db, js. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
39E  1,90261,011228HL
Dreviny:
BO100%JL0%    
BR0%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďkovina, miestami drobne medzernatá, na dunách nižšia, okrajom hlboko zavetvená. Pri potoku v Z samostatnej časti asi 100 r. jl a br. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
39F  1,61131,011228HL
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove diferencovaná mladina, na ploche po požiari, poškodená lúpaním. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
39G  7,52351,011228HL
Dreviny:
BO100%      
PopisVšestranne diferencovaná žrďovina, ešte s výskytom tenkého materiálu, na dune a v SZ časti nižšia, mladšia, tu aj väčšia medzera. Vtr.: br, jl. Zvlnená rovina.
PredpisV 1. 1/2 desaťročia prerezávka, v 2. prebierka (12% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
39H  0,93700,511279HL
Dreviny:
BO30%JL50%    
BR20%      
PopisVšestranne diferencovaná nekvalitná, stredná kmeňovina, rastúca bez súvislého zápoja, na podmáčanej pôde. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
40J  1,90800,912228OL
Dreviny:
BO50%JL40%    
BR10%      
PopisVšestranne diferencovaná, jednotlivo až skupinovite zmiešaná tenká až veľmi hrubá kmeňovina, na zamokrenom stanovišti, jl a br mladšia (50 - 80 r.). Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
40L  1,001200,912279OL
Dreviny:
BO15%JL80%    
BR5%      
PopisPrestárla stredná a hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, bo viac v SZ a Z časti, porast na zamokrenom stanovišti. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Vtr.: db. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
41E  3,351200,912279OL
Dreviny:
BO36%JL57%    
BR7%      
PopisVšestranne silne diferencovaná stredná až veľmi hrubá kmeňovina, na trvale podmáčanom stanovišti, medzernatá, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl prevažne z výmladkov, bo staršia, viac stredom porastu. Vtr.: db. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
86B  6,55951,012179HL
Dreviny:
BO13%JL69%    
BR18%      
PopisVšestranne diferencovaná, prevažne hrubá kmeňovina, nerovnomerne zapojená, dobrého vzrastu, priemernej kvality, s jednotlivo a hlúčkovite primiešanou br a bo, najmä v SZ časti, JZ časť mladšia, hustejšia. Vtr.: db, mladšie skupinky jl, bk. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom JV cíp. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: jl 100. OD: 20 rokov.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
87I  2,381050,511230HL
Dreviny:
BO63%DB13%    
BR24%      
PopisKvalitná, výškove a hrúbkove diferencovaná tenká až hrubá kmeňovina, nerovnomerne zapojená, miestami až medzernatá. Br primiešaná jednotlivo až skupinovite. Po ploche krovitý podrast. Vtr.: sm v podúrovni. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
87J  1,16750,811228HL
Dreviny:
BO100%      
PopisKvalitná stredná kmeňovina, miestami medzernatá. Vtr.: br. Rovina
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
87K  2,50221,012130HL
Dreviny:
BO70%JL10%    
BR20%      
PopisHrúbkove a výškove diferencovaná žrďkovina a žrďovina, kvalitná, dobrého vzrastu so skupinou predrastavej br, v radovej skupine stredom porastu a Z okrajom, kde je jednotlivo zmiešaná s jl. Rovina.
PredpisV 1. 1/2 desaťročia prerezávka, v 2. prebierka (bo 13, br, jl 15% hmoty). DC: bo 80, br 15, jl 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
87L  1,87161,012137HL
Dreviny:
BO30%DB65%    
BR5%      
PopisVýškove diferencovaná mladina od 2 do 8 m vysoká, zo sejby, náletu a z výsadby, dobrého vzrastu, jednotlivo až skupinkovite zmiešaná, miestami redšia, po prerezávke. Rovina.
PredpisPrerezávka. DC: db 70, bo 30, br +

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
88C  0,33131,011337HL
Dreviny:
BO35%      
DB65%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná mladina, nerovnomerne zakmenená, miestami redšia, dobrého vzrastu, bo z prirodzeného zmladenia. Vtr.: ag, br, jl.
PredpisPrerezávka. DC: db 65, bo 35.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
88D  4,001100,912431HL
Dreviny:
BO10%JL35%    
DB55%      
PopisKvalitná, všestranne silne diferencovaná stredná až veľmi hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, J a Z okrajom mladšia, v strede najstaršia. V SZ cípe cca 25 árová skupina mladšej asi 40 roč. jl, db, js. Vtr.: ag, br, td, hb, js, v podraste krovie. Rovina
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
88E  5,69650,912432HL
Dreviny:
BO25%DB35%    
BR30%JL10%    
PopisKvalitná, všestranne diferencovaná tenká a stredná kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, bo viac v SZ časti, vo V cípe skupina riedkej asi 30 roč. bo, br, jl. Vtr.: os, hb. Rovina
PredpisPrebierka (db 5, bo 6, jl 15, br 20% hmoty). DC: db 45, bo 25, br 20, jl 10.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
88F  1,87220,912430HL
Dreviny:
BO65%      
BR35%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina, veľmi dobrého vzrastu po prerezávke, prevažne skupinovite zmiešaná, br v pruhoch stredom a S okrajom, v Z časti skupinka db. Vtr.: jl. Pozdĺž cesty niekoľko asi 50 r. gk. Rovina.
PredpisPrebierka (bo 15, br 23% hmoty). DC: bo 70, br 30.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
88G  4,671150,612130HL
Dreviny:
BO81%SM8%    
BR11%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná hrubá a veľmi hrubá kmeňovina, dobrého vzrastu, miestami redšia, br prevažne jednotlivo primiešaná. Vtr.: sm, db. Rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
88H  2,59300,912130HL
Dreviny:
BO75%      
BR25%      
PopisVšestranne diferencovaná žrďovina priemerného vzrastu i kvality, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, hlboko zavetvená, po celej ploche v podúrovni zmladenie sm. Vtr.: db, jl.
PredpisPrebierka (bo 15, br 23% hmoty). DC: bo 80, br 20.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
88I1 3,1391,012130HL
Dreviny:
BO50%JL15%SM5%  
BR25%SC5%    
PopisSkupina 1:Výškove diferencovaná mladina s húštinou na ploche po ťažbe z r. 1990 a 91, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, miestami drobne medzernatá. Čiastočne zamokrená. PD bo - 0357, PD jl - 2351.
PredpisPrerezávka 2x. DC: bo 60, br, jl 15, sm, sc 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
88I2 0,7251,012128HL
Dreviny:
BO100%      
PopisSkupina 2:Odrastená kultúra s mladinou na ploche po nezdare zalesnenia, čiastočne potláčaná burinou. Vtr.: br. PD bo - 0357.
PredpisChrániť pred zverou a burinou.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
89A  2,01951,012476HL
Dreviny:
DB5%JS50%    
JL45%      
PopisKvalitná, všestranne diferencovaná hrubá a veľmi hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná. Vtr.: jh, hb. Rovina
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
89B  1,02501,012476HL
Dreviny:
DB0%JL20%    
HB5%JS75%    
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná tenká kmeňovina, dobrého vzrastu i kvality, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, po ploche staré asi 150 r. db. Vtr.: br, db. Rovina.
PredpisPrebierka 2x (20% hmoty). DC: js 75, jl 20, hb 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
89C  0,25700,912475HL
Dreviny:
JL3%OS68%    
JS29%      
PopisKvalitná, výškove a hrúbkove diferencovaná stredná a hrubá kmeňovina. Vtr.: bh, gk. Zásoba zisťovaná priemerkovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
89D  0,521401,012431HL
Dreviny:
DB76%      
OS24%      
PopisKvalitná, výškove a hrúbkove diferencovaná veľmi hrubá kmeňovina s os v Z časti. Vtr.: jl, v podúrovni sm, ag, gk. Rovina
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
89E  0,98260,912430HL
Dreviny:
BO35%DB30%    
BR10%JL25%    
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná, pomerne kvalitná žrďkovina ao žrďovinou, dobrého vzrastu, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl v strede vyššia. Rovina.
PredpisPrebierka 2x (bo 15, db 11 jl 23, br 25% hmoty). DC: bo 40, db 30, jl 25, br 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
89F  8,61700,812479HL
Dreviny:
BO12%DB33%    
BR7%JL48%    
PopisKvalitná, všestranne diferencovaná stredná kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná. Vtr.: os, js. Zásoba zistená relaskopovaním. Rovina
PredpisPrebierka (jl 7, br 50, bo 2% hmoty). DC: jl 55, db 30, bo 15.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
89G  0,912301,012431HL
Dreviny:
DB100%      
PopisKvalitná, všestranne diferencovaná veľmi hrubá kmeňovina poškodená imelom. V podraste mladší db, td, lp, jl, js, ag, bh, gk, krovie. Zásoba zisťovaná priemerkovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
89H  2,7321,012431HL
Dreviny:
DB50%      
JL50%      
PopisKultúra s húštinou na ploche po ťažbe z r. 1997, zaburinená, jl viac v Z 1/2. Vtr.: sc, bc, js. PD db - 1444, PD jl - 2351. Rovina.
PredpisChrániť pred zverou a burinou.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
89I  5,10600,912476HL
Dreviny:
DB0%TD40%    
JS60%      
PopisKvalitná, všestranne diferencovaná stredná až veľmi hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná. V SZ cípe 20 árová skupina asi 110 roč. db Vtr.: bh, jp, jh, db, jl, vr. Rovina
PredpisPrebierka (14% hmoty). DC: js 60, td 40.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
90A  0,28140,911328HL
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove diferencovaná mladina, drobne medzernatá, poškodzovaná zverou. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
90B  2,571251,012279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVšestranne diferencovaná, pomerne kvalitná hrubá kmeňovina, dobrého vzrastu z výmladkov, na silne podmáčanom stanovišti, v Z okraji skupinka mladšej cca 50 r. jl. Vtr.: br, db, bo. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
90C  2,03600,912475HL
Dreviny:
JL35%      
TD65%      
PopisVeľmi hrubá kmeňovina, dobrého vzrastu, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl v štádiu tenkej kmeňoviny, prevažne v JZ časti, v S časti vtrúsený js, os, vr, lp, jh. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisObnoviť veľkošným holorubom. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: jl 100.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
90D  1,26220,912430HL
Dreviny:
BO55%JL35%    
BR10%      
PopisVýškove diferencovaná žrďkovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, bo v skupine v SV 1/2 poškodzovaná lúpaním, s väčšou medzerou v SV okraji. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka. DC: bo 60, jl 35, br 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
90E  0,47350,912279OL
Dreviny:
DB0%      
JL100%      
PopisTenká kmeňovina, zo sadby a z výmladkov, pomerne kvalitná, na podmáčanom stanovišti v J okraji výstavok db nad 100 r. Vtr.: br. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
91C  1,31451,012479HL
Dreviny:
JL100%      
PopisTenká kmeňovina, kvalitná, dobrého vzrastu, zo sadby i z výmladkov, V okrajom skupina cca 120 r. hrubej kmeňoviny, na trvale podmáčanom stanovišti. Rovina.
PredpisOkrem V okraja prebierka (80% plochy, 19% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
138A  4,74550,911228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisHrúbkove a výškove silne diferencovaná žrďovina a tenká kmeňovina, nerovnomerne zapojená, medzernatá, hlavne v S časti, vo V cípe a v SV okraji skupina cca 90 r. nízkej, vetevnatej bo. Vtr.: br. Exp.: JZ (SV okraj prudko klesá na SV) Sklon: do 10 %
PredpisPrebierka (3% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
138B  4,66350,712279OL
Dreviny:
BR20%      
JL80%      
PopisVšestranne silne diferencovaná žrďovina, výmladkového pôvodu, medzernatá, s jednotlivo až skupinovite primiešanou br, na podmáčanom stanovišti, po celej ploche krovitá etáž čremchy, po ploche množstvo starších jedincov jl, bo, br. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
138C  1,10850,712279OL
Dreviny:
BO20%      
JL80%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, na trvale podmáčanom stanovišti, jednotlivo zmiešaná, jl výmladkového pôvodu s množstvom netvárnych jedincov, bo košatá, presýcha, po celej ploche podrast krušiny. Vtr.: br. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
138D  0,15241,011328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove diferencovaná žrďkovina, okrajmi redšia, poškodzovaná lúpaním. Exp.: Z Sklon. do 10 %
PredpisPrerezávka

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
138E  0,60950,812279OL
Dreviny:
BO40%      
JL60%      
PopisStredná a hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinkovite zmiešaná, jl výmladkového pôvodu, hrúbkove diferencovaná, po ploche krovitá etáž krušiny. Vtr.: br. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
139A  1,22241,011228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove diferencovaná, od 4 do 9 m vysoká mladina so žrďkovinou, na dune nižšia, v Z časti vyššia, stopy po lúpaní. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
139B  0,791050,712279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisNekvalitná, v korunách silne presýchajúca, výškove a hrúbkove diferencovaná tenká kmeňovina z výmladkov na silne podmáčanom stanovišti. Vtr.: br, bo. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
139C  2,47350,912174LOU
Dreviny:
BO0%JL0%    
BR65%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká kmeňovina na zamokrenom stanovišti, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl prevažne z výmladkov, vo V okraji mladšia, v Z rohu skupina asi 100 r. jl a bo. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
139D  0,48550,912474LOU
Dreviny:
JL75%      
JS25%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, jednotlivo a hlúčkovite zmiešaná, na zamokrenej pôde, jl z výmladkov. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
139E  3,94180,911328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove diferencovaná mladina, rozdielnej kvality, na dune výrazne nižšia, v minulosti lúpaná, V okraj na krátkom strmom svahu silne medzernatý. Vtr.: jl, br, db, js. Zvlnená rovina. Sklon: 0 - 45 %
PredpisPrerezávka 2x okrem V okraja (90% plochy).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
139F  2,9321,011328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisKultúra na ploche po ťažbe z r. 1995 čiastočne zaburinená. PD bo - 0357. Zvlnená rovina.
PredpisChrániť pred zverou a burinou.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
139G  3,311100,912273LOU
Dreviny:
BO25%      
JL75%      
PopisVšestranne diferencovaná stredná kmeňovina, prevažne skupinovite zmiešaná, jl prevažne z výmladkov, bo v Z časti. Po ploche jednotlivo vývraty. Vtr.: br. Ochranného rázu. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Zvlnená rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
139H  0,77151,011328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove diferencovaná, od 1 - 4 m vysoká mladina, poškodená lúpaním. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
139I  0,37250,812279LOU
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďkovina, výmladkového pôvodu, JZ okrajom niekoľko asi 30 - 40 r. sm. Exp.: V Sklon: 0 - 25 %
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
139J  2,94600,912475LOU
Dreviny:
JL20%      
TD80%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná tenká až veľmi hrubá kmeňovina, dobrého vzrastu, od 22 - 32 m vysoká, jl prevažne v Z a JZ časti, v podraste kroviny. Vtr.: js. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom na 2x, najprv JV 1/2. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: jl 100.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
140A  5,02400,912279OL
Dreviny:
DB0%      
JL100%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká kmeňovina, pomerne kvalitná z výmladkov i zmladenia, na trvale zamokrenej pôde. V Z okraji niekoľko asi 150 r. db. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
140B  3,681000,912279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, prevažne z výmladkov na trvale zamokrenej pôde, jednotlivo vtrúsený db. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
140C  10,62150,911228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVšestranne diferencovaná mladina, miestami drobne medzernatá, na dunách výrazne nižšia, v SZ časti redšia. Porast poškodený lúpaním. Vtr.: db, jl, br.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
140D  0,70150,511228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVšestranne diferencovaná mladina na strmom svahu, silne medzernatá, slabého vzrastu. Exp.: SV Sklon: 5 - 40 %
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
140E  1,24950,912279OL
Dreviny:
BO5%      
JL95%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná tenká až hrubá kmeňovina, z výmladkov, bo prevažne jednotlivo a skupinkovite primiešaná. Porast na silne podmáčanom stanovišti. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
141A  0,921100,811328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina dobrej kvality. Vtr.: br, miestami krovie. Zvlnená rovina
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom spolu s časťou porastu B000. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
141B  2,611000,912279LOU
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, prevažne z výmladkov na trvale zamokrenom stanovišti, v Z časti vtrúsená bo, br, v podraste kroviny. Ochranného rázu. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom Z a J cíp spolu s porastami A000, D000. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: jl 100. OD: 30 rokov.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
141C  2,18650,912279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká kmeňovina, výmladkového pôvodu, na trvale zamokrenom stanovišti. Vtr.: td, vr, js. V podraste kroviny. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
141D  11,10700,911228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká kmeňovina, priemerného vzrastu i kvality, miestami redšia, vo V okraji na krátkom, strmom svahu staršia, košatá. Vtr.: db. Zvlnená rovina.
PredpisZ hospodárskej nutnosti obnoviť veľkoplošným holorubom J cíp spolu s porastami A000, B000. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100. Na ostatnej ploche prebierka (4% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
141E  5,291050,611228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, slabšej kvality, v JV časti nad cestou takmer bez zápoja. Pod cestou lepších výšok, hustejšia. Vtr.: br, db. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Zvlnená rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom strednú časť, po zaistení JV časť. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100. OD: 15 rokov.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
141H  2,21151,011228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisMladina, vysoká 1 - 4 m, miestami drobne medzernatá, poškodená lúpaním. Vtr.: br. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
142A  4,31901,012279LOU
Dreviny:
BO6%JL91%    
BR3%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká a stredná kmeňovina výmladkového pôvodu, slabého vzrastu, na silne podmáčanom stanovišti. Bo a br jednotlivo a skupinkovite primiešaná, v S časti asi 40 r. jl a br. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Ochranného rázu. Rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom spolu s porastom B000 J časť, 2 samostatné časti na S a V cíp strednej časti na pruhu širokom 40 m. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: jl 100. OD: 30 rokov.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
142B  5,021050,711328LOU
Dreviny:
BO93%      
BR7%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, na dunách nižšia, miestami redšia, v priehlbinách lepšieho vzrastu, br jednotlivo primiešaná. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Vtr.: jl, ag. Zvlnená rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom spolu s časťami porastu A000. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC bo 100.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
143A  0,89750,912479LOU
Dreviny:
BO47%JL50%    
BR3%      
PopisVšestranne diferencovaná stredná kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, s výskytom nekvalitných jedincov, v podraste kroviny. Vtr.: br. Porast v 2/3 na podmáčanom stanovišti. Zásoba zisťovaná priemerkovaním.
PredpisObnoviť maloplošným holorubom na 2x, najprv JZ 1/2. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo, jl 50.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
163A  0,75800,812476LOU
Dreviny:
JS100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, voľne zapojená, v S časti vyššia, plnšia, v podraste krovie. Vtr.: jl. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
163D  0,36351,012479LOU
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina a tenká kmeňovina, dobrého vzrastu, okrajmi drobne medzernatá. Vtr.: v Z časti pozdĺž cesty 3 ks sm. Rovina.
PredpisPrebierka (19% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
163E  2,33170,912479LOU
Dreviny:
BO25%JL50%    
BR25%      
PopisŽrďkovina, uvoľneného zápoja, hlúčkovite zmiešaná, so značnou prímesou krovia, bo poškodzovaná zverou. Rovina.
PredpisPrerezávka. DC: jl 55, bo 30, br 15.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
163G  1,43550,812479LOU
Dreviny:
JL85%      
JS15%      
PopisTenká kmeňovina, voľne zapojená, jl prevažne v trsoch, skupinovite zmiešaná, js v J časti. Vtr.: bo. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
163H  2,401000,812279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVšestranne diferencovaná, prestárla, stredná kmeňovina, výmladkového pôvodu, na trvale podmáčanom stanovišti. Vtr.: bo, db v Z časti. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
163I  4,121250,712479LOU
Dreviny:
BO31%      
JL69%      
PopisPrestárla, stredná až veľmi hrubá kmeňovina, uvoľneného zápoja, hlúčkovite až skupinovite zmiešaná, bo v S časti 2/3 porastu podmáčané. Vtr.: db. V časť ochranného rázu. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
163J  2,72221,011328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisŽrďkovina a žrďovina, výškove diferencovaná, dobrého vzrastu, v J časti redšia, poškodzovaná zverou. Vtr.: jl, br. Rovina.
PredpisV 1. 1/2 desaťročia prerezávka, v 2. 1/2 decénia v tenších skupinách prerezávka (50% plochy), na ostatnej ploche prebierka (11% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
163K  0,51450,912479LOU
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina, dobrého vzrastu, miestami uvoľneného zápoja. Rovina.
PredpisPrebierka (18% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
163M  2,50350,912279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVšestranne diferencovaná žrďovina, v SZ časti kvalitná, dobrého vzrastu, pôvodom zo sadby, na podmáčanej ploche, JV časť medzernatá, mladšia, stredom pruh staršej jl. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
164A  7,46401,012279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina na podmáčanej lokalite, dobrého vzrastu, s množstvom podúrovňových aj predrastavých jedincov. SV časť vyššia. Vtr.: js, br. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
164B  10,451001,012279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove silne diferencovaná stredná kmeňovina na podmáčanom stanovišti, v JZ časti vtrúsená bo, pri SZ hranici prestárle db. Vtr.: v SV časti br, ojedinele po ploche js, br. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
164C  0,94300,911328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisŽrďovina, výškove a hrúbkove diferencovaná, dobrého vzrastu, pri JV hranici medzernatá, po prerezávke. Vtr.: jl. Rovina.
PredpisPrebierka (11% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
164D  3,1470,911330LOU
Dreviny:
BO60%JL25%    
DB15%JS0%    
PopisOdrastená kultúra a mladina na ploche po ťažbe z r. 1992, 0,5 - 7 m vysoká, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, jl, db hlavne v Z, SZ časti. V JZ časti výstavky js do 80 rokov, bo silne poškodzovaná zverou. Vtr.: v strednej a SV časti predrastavá br. PD bo - 0357, PD jl - 2351, PD db - 1454. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka. DC: bo 60, jl, db 20.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
164E  0,27351,011379LOU
Dreviny:
JL100%      
PopisŽrďovina, výškove a hrúbkove diferencovaná, dobrého vzrastu, takmer plne zapojená. Vtr.: db. Rovina.
PredpisPrebierka (19% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
164G  2,9100,011379LOU
Dreviny:
DB0%~HO100%    
LP0%      
PopisHolina na ploche po ťažbe z r. 1999, jednotlivo ponechané db, lp do 100 rokov. Rovina.
PredpisZalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: jl 70, js 30.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
165A  5,31550,912479LOU
Dreviny:
BR5%JL65%    
DB0%JS30%    
PopisVšestranne diferencovaná stredná kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, v SZ cípe nižšia, v JZ cípe mladšia, jl prevažne z výmladkov, po ploche niekoľko asi 100 r. db. Vtr.: db, br, ag, vr, cs, jb, hb. Rovina.
PredpisPrebierka (5% hmoty). DC: jl 65, js 30, br 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
166A  2,44550,812479LOU
Dreviny:
DB0%      
JL100%      
PopisVýškove a najmä hrúbkove diferencovaná tenká a stredná kmeňovina, výmladkového pôvodu, najmä pozdĺž hranice s porastom E000 niekoľko asi 120 r. db. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
166B  1,47270,811328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina, veľmi dobrého vzrastu s niekoľkými väčšími medzerami po neujatom db. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
166C  0,89260,911328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina, veľmi dobrého vzrastu, s medzerou v SZ časti. Rovina.
PredpisPrebierka (15% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
166D  8,86600,911228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká kmeňovina, miestami redšia, v Z časti skupina staršieho db. Vtr.: ag, br, db. Mierne zvlnená rovina.
PredpisPrebierka (6% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
166E  1,8200,011328LOU
Dreviny:
~HO100%      
PopisHolina na ploche po ťažbe z r. 1998. Rovina.
PredpisZalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 100.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
166F  10,35650,911228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná tenká kmeňovina, priemerného vzrastu i kvality, na dunách nižšia, v JZ časti vyššia. Vtr.: db. Zvlnená rovina.
PredpisPrebierka (5% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
167A  2,34100,911328LOU
Dreviny:
BO100%      
DB0%      
PopisVýškove diferencovaná mladina, 0,5 - 3 m vysoká, miestami drobne medzernatá, V JV cípe skupina jl, tu aj asi 80 r. db. Vtr.: br. PD bo - 0357. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
167B  0,99210,911328LOU
Dreviny:
BO90%      
BR10%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďkovina, rozdielnej kvality, pomerne dobrého vzrastu, miestami drobne medzernatá, br prevažne okrajmi porastu - predrastavá. Rovina.
PredpisPrerezávka DC: bo 95, br 5.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
167C  2,771001,012479LOU
Dreviny:
BO9%JL89%    
BR2%      
PopisMálo kvalitná, netvárna kmeňovina, na trvale zamokrenom stanovišti, bo jednotlivo i hlúčkovite primiešaná. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
167D  1,22240,911328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina, dobrého vzrastu, miestami drobne medzernatá, rozdielnej kvality s výskytom nekvalitných jedincov. Rovina.
PredpisPrerezávka

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
167E  1,60401,012279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná tenká kmeňovina, dobrého vzrastu, pozdĺž Z hranice staršie jedince. Rovina.
PredpisPrebierka (20% hmoty).

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
167F  0,95260,912179LOU
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina zo sadby i výmladkov, rastúca prevažne v trsoch, na zamokrenom stanovišti. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
167G  0,69100,911328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove diferencovaná, od 1 do 3 m vysoká mladina, rozdielnej kvality, poškodená lúpaním, miestami drobne medzernatá. PD bo - 0357. Mierne zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
167H  4,4811,011328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisKultúra na ploche po ťažbe z r. 1998, čiastočne zaburinená, V okrajom mokrina, v J okraji niekoľko br. Vtr.: jl vo V okraji. PD bo - 0357. Zvlnená rovina.
PredpisChrániť pred zverou a burinou.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
167I  3,86231,011228LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná, od 3 do 8 m vysoká mladina so žrďkovinou, rozdielnej kvality, JZ okrajom mladšia, nižšia, v minulosti lúpaná. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka 2x.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
167J  2,251000,712130LOU
Dreviny:
BO67%JL26%    
BR7%      
PopisVšestranne diferencovaná tenká a stredná kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, v korunách netvárna, v podraste kroviny. Vzácne db. Zásoba zisťovaná priemerkovaním. Zvlnená rovina.
PredpisObnoviť veľkoplošným holorubom na 2x, najprv JZ a JV 1/2. Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: bo 60, jl 40.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
168A  0,64250,912279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná tenká kmeňovina, dobrého vzrastu, prevažne z výmladkov - v trsoch, po ploche jednotlivo i v hlúčkoch staršie jedince. Porast na zamokrenej pôde. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
168B  1,64230,911330LOU
Dreviny:
BO60%DB0%    
BR20%JL20%    
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná žrďovina, pomerne dobrého vzrastu, rozdielnej kvality, jl a br z výmladkov a prirodzeného zmladenia, vo V okraji výstavok asi 100 r. db. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka DC: bo 60,jl 20,br 20.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
168C  0,78100,911328LOU
Dreviny:
BO100%      
PopisVýškove diferencovaná, 0,5 - 3 m vysoká mladina, miestami drobne medzernatá, poškodená lúpaním. PD bo - 0357. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
168D  2,35220,911330LOU
Dreviny:
BO80%JL15%    
BR5%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná, 6 - 13 m vysoká žrďkovina so žrďovinou, miestami drobne medzernatá, jl a br prevažne v strede, okrajmi nižšia. Zvlnená rovina.
PredpisPrerezávka 2x. DC: bo 85,jl 15.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
168E  7,821051,012279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove diferencovaná stredná kmeňovina, 18 - 28 m vysoká, prevažne z výmladkov na trvale zamokrenej neprístupnej mláke. V JZ časti skupina bo a br. Po ploche jednotlivo vývraty. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Rovina.
PredpisBez zásahu.

LC: ŠranekLHC: ŠranekStav z roku: 2000
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
168F  2,71401,012279OL
Dreviny:
JL100%      
PopisVýškove a hrúbkove diferencovaná tenká kmeňovina, dobrého vzrastu, na zamokrenom stanovišti, v S časti staršia. Rovina.
PredpisPrebierka (20% hmoty).

LC: ŠAŠTÍN-NEŠTÁTNELHC: ŠAŠTÍNStav z roku: 2008
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
72 116,201100,611337H
Lesný typ:
130370%
000330%
Dreviny:
BO49%
DB51%
Popisviaty piesok, tráva, černičie, kroviny, rôznov., z prir. obnovy, zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., medzery, JS podrast,
PredpisVeľ. clon. rub, dorub založiť 2 vých. obnovy. Obn. zast.: DL 60%, BO 20%, JS 20%

LC: ŠAŠTÍN-NEŠTÁTNELHC: ŠAŠTÍNStav z roku: 2008
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
72 123,96700,411379H
Lesný typ:
130370%
000330%
Dreviny:
DB44%
JL48%
PD8%
Popisviaty piesok, tráva, černičie, kroviny, rôznov., zmieš. skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.,
PredpisBez zásahu.

LC: ŠAŠTÍN-NEŠTÁTNELHC: ŠAŠTÍNStav z roku: 2008
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
72 2 1,35350,811328H
Lesný typ:
130370%
000330%
Dreviny:
BO95%
PD5%
Popisviaty piesok, raždie, tráva, černičie, z 2 častí, zo sadby, zmieš. jednotl. až skup.,
PredpisPrebierka v 2.1/2 platn. LHP.

LC: ŠAŠTÍN-NEŠTÁTNELHC: ŠAŠTÍNStav z roku: 2008
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
73 119,491050,611337H
Lesný typ:
1303100%
Dreviny:
BO49%
DB51%
Popisviaty piesok, černičie, tráva, kroviny, rôznov., zo sadby, z prir. obnovy, zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.,
PredpisVeľ. clon. rub, dorub založiť 3 vých. obnovy. Obn. zast.: DL 60%, BO 40%

LC: ŠAŠTÍN-NEŠTÁTNELHC: ŠAŠTÍNStav z roku: 2008
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
73 124,07700,311331H
Lesný typ:
1303100%
Dreviny:
AG31%
DB69%
Popisviaty piesok, černičie, tráva, kroviny, rôznov., z prir. obnovy, zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.,
PredpisBez zásahu.

LC: ŠAŠTÍN-NEŠTÁTNELHC: ŠAŠTÍNStav z roku: 2008
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
73 2 0,51400,811330H
Lesný typ:
1303100%
Dreviny:
BO70%
CL30%
Popisviaty piesok, raždie, burina, tráva, veľmi rôznov., zmieš. skup., nerovnom. vysp., v trsoch, hustejšia, BO redšia,
PredpisSkup. LM prebierka, vyjednotiť trsy.

LC: ŠAŠTÍN-NEŠTÁTNELHC: ŠAŠTÍNStav z roku: 2008
DielecČ.p.P.s.EtážVýmera (ha)VekZakmenenieHSLTPTKL
73 3 0,74300,611330H
Lesný typ:
1303100%
Dreviny:
BO80%
PD20%
Popisviaty piesok, tráva, raždie, černičie, BO zo sadby, BR z prir. obnovy, zmieš. skup., zápoj medzernatý, nerovnom. vysp., medzery, nekvalit., netvárne,
PredpisBez zásahu.